6 "CHIÊU" GIÚP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC INFLUENCER MARKETING HIỆU QUẢ TRONG NĂM 2019

Với sự lên ngôi của Internet và sự bùng nổ của mạng xã hội, người tiêu dùng giờ đây dường như quyền lực hơn bao giờ hết. Họ không còn tiếp nhận các quảng cáo một cách thụ động, họ chủ động tìm kiếm thông tin ​​và tin tưởng nhiều hơn vào ý kiến từ những người xung quanh.

chien-luoc-influencer-marketing-hieu-qua