Bạn cần giúp đỡ?
Làm sao để hủy công việc đã nhận?
Để đảm bảo chất lượng công việc, hệ thống của ViralWorks không có chức năng cho phép hủy công việc đã nhận. Bạn cần liên hệ trực tiếp với đội ngũ của ViralWorks thông qua email hoặc số điện thoại.
Tôi có quyền xóa nội dung quảng cáo trên trang cá nhân sau khi chiến dịch kết thúc không?
Theo quy định của ViralWorks, bạn không được xoá bài đăng sau khi chiến dịch kết thúc. Bài đăng được trả tiền chính là tài sản của nhãn hàng vì vậy ViralWorks khuyến khích Influencer tôn trọng và bảo vệ nhãn hàng.
Tại sao tôi không thấy công việc trên hệ thống?
ViralWorks cung cấp công việc dựa trên những yêu cầu từ phía nhãn hàng và xác định mức độ phù hợp của Influencer. Nếu hiện tại bạn chưa thấy công việc nào thì vui lòng kiểm tra mục "Lời mời hợp tác" thường xuyên. 
Tôi có bị giới hạn số lượng công việc được chọn không?
Bạn có quyền tham gia tất cả chiến dịch được hiển thị trên hệ thống. Tuy nhiên, mỗi nhãn hàng sẽ có những quy định riêng về việc không được tham gia nhiều chiến dịch trong cùng một ngành hàng. Vì vậy, hãy luôn đọc kĩ quy định của từng chiến dịch.  Đồng thời, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên quảng cáo quá 8 bài đăng mỗi tháng để tránh làm giảm lượng tương tác tự nhiên.
Tôi có quyền xóa nội dung quảng cáo trên trang cá nhân sau khi chiến dịch kết thúc không?
Trả lời
Theo quy định của ViralWorks, bạn không được xoá bài đăng sau khi chiến dịch kết thúc. Bài đăng được trả tiền chính là tài sản của nhãn hàng vì vậy ViralWorks khuyến khích Influencer tôn trọng và bảo vệ nhãn hàng.
Tại sao tôi không thấy công việc trên hệ thống?
Trả lời
ViralWorks cung cấp công việc dựa trên những yêu cầu từ phía nhãn hàng và xác định mức độ phù hợp của Influencer. Nếu hiện tại bạn chưa thấy công việc nào thì vui lòng kiểm tra mục "Lời mời hợp tác" thường xuyên. 
Tôi có bị giới hạn số lượng công việc được chọn không?
Trả lời
Bạn có quyền tham gia tất cả chiến dịch được hiển thị trên hệ thống. Tuy nhiên, mỗi nhãn hàng sẽ có những quy định riêng về việc không được tham gia nhiều chiến dịch trong cùng một ngành hàng. Vì vậy, hãy luôn đọc kĩ quy định của từng chiến dịch.  Đồng thời, chúng tôi khuyến cáo bạn không nên quảng cáo quá 8 bài đăng mỗi tháng để tránh làm giảm lượng tương tác tự nhiên.
Tôi có được sửa nội dung sau khi hệ thống đã duyệt?
Trả lời
Để đảm bảo nội dung bài đăng đúng và chất lượng, bạn không được phép tự ý chỉnh sửa nội dung sau khi hệ thống ViralWorks đã duyệt. Nếu có mong muốn thay đổi, vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ của ViralWorks.
Cập nhật thông tin thanh toán trên hệ thống như thế nào?
Trả lời
1. Vào mục "Thanh toán"2. Chọn "Thông tin thanh toán" 3. Bổ sung những thông tin cần thiết và click "Cập nhật"
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền khi hợp tác cùng ViralWorks?
Trả lời
Doanh thu của bạn phụ thuộc vào các yếu tố:1. Sự ảnh hưởng của bạn trên mạng xã hội 2. Số lượng công việc bạn lựa chọn thực hiện3. Sự hiệu quả khi thực hiện công việc