Bạn cần giúp đỡ?
Tôi có được đặt giá cho từng post quảng cáo không?
Bạn có thể đặt giá cho từng hình thức công việc khi hoàn thiện form thông tin cá nhân.
Khi nào tôi sẽ nhận được tiền?
ViralWorks sẽ tiến hành thanh toán cho bạn 2 đợt/tháng, vào ngày 1 và ngày 15 qua thông tin thanh toán do chính bạn cung cấp.Ví dụ: Thu nhập tháng 11 của bạn sẽ được thanh toán vào ngày 1/12 và 15/12 khi  vượt ngưỡng 1,000,000 VNĐ. Nếu thu nhập của bạn trong tháng dưới 1,000,000 VNĐ, bạn sẽ được cộng dồn thu nhập 2 tháng và nhận sau khi thu nhập vượt ngưỡng 1,000,000 VNĐ.Bạn có thể trực tiếp theo dõi doanh thu của mình tại mục "Thanh toán".
ViralWorks đánh giá chất lượng Influencer dựa trên những tiêu chí nào?
Chất lượng Influencer được ViralWorks đánh giá dựa vào:1. Tiến độ thực hiện công việc2. Hiệu quả thực hiện công việc3. Đánh giá từ phía nhãn hàng
Tôi có quyền xóa tài khoản sau khi đăng ký thành công hệ thống ViralWorks không?
ViralWorks chưa hỗ trợ việc Influencer tự ý xóa tài khoản. Vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ của ViralWorks khi bạn muốn xóa tài khoản khỏi hệ thống.
Khi nào tôi sẽ nhận được tiền?
Trả lời
ViralWorks sẽ tiến hành thanh toán cho bạn 2 đợt/tháng, vào ngày 1 và ngày 15 qua thông tin thanh toán do chính bạn cung cấp.Ví dụ: Thu nhập tháng 11 của bạn sẽ được thanh toán vào ngày 1/12 và 15/12 khi  vượt ngưỡng 1,000,000 VNĐ. Nếu thu nhập của bạn trong tháng dưới 1,000,000 VNĐ, bạn sẽ được cộng dồn thu nhập 2 tháng và nhận sau khi thu nhập vượt ngưỡng 1,000,000 VNĐ.Bạn có thể trực tiếp theo dõi doanh thu của mình tại mục "Thanh toán".
ViralWorks đánh giá chất lượng Influencer dựa trên những tiêu chí nào?
Trả lời
Chất lượng Influencer được ViralWorks đánh giá dựa vào:1. Tiến độ thực hiện công việc2. Hiệu quả thực hiện công việc3. Đánh giá từ phía nhãn hàng
Tôi có quyền xóa tài khoản sau khi đăng ký thành công hệ thống ViralWorks không?
Trả lời
ViralWorks chưa hỗ trợ việc Influencer tự ý xóa tài khoản. Vui lòng liên hệ trực tiếp đội ngũ của ViralWorks khi bạn muốn xóa tài khoản khỏi hệ thống.