Gia nhập ViralWorks

Với môi trường trẻ, sự năng động, đề cao tính sáng tạo cùng định hướng nghề nghiệp rõ ràng, chúng tôi tin rằng bạn sẽ nhận được những giá trị phù hợp khi gia nhập đại gia đình ViralWorks.

Xem vị trí đang tuyển

Frontend Developer

Ho Chi Minh | Full-time

Chúng tôi đang tìm kiếm một Front-end Developer đầy tham vọng và tài năng. Bạn sẽ là key-person trong việc đưa ra những giải pháp về công nghệ. Chính suy nghĩ và đóng góp của bạn sẽ tác động lớn đến cách ViralWorks giao tiếp và tương tác với mạng lưới khách hàng.

Backend Developer

Ho Chi Minh | Full-time

Bạn mong muốn tìm hiểu ứng dụng công nghệ mới, mong muốn có cơ hội làm những sản phẩm lớn đáp ứng được hàng triệu Users. Chán ngấy với những môi trường làm việc thiếu khả năng sáng tạo, tư duy rập khuôn bảo thủ. Hãy về với ViralWorks! Tại đây chúng tôi cần bạn!

Telesales Representative

Ho Chi Minh | Full-time

Tham gia ứng tuyển vị trí Telesales Representative để trở thành đội ngũ nòng cốt phát triển và hỗ trợ mạng lưới Influencer cùng ViralWorks.